Bankredit
1. Osnovne lastnosti SKB kredita na prodajnem mestu
 • višna kredita je najmanj 150,00 EUR in največ 4.000,00 EUR (ali skupaj z že odobrenimi krediti kjerkoli drugje);
 • kreditira se lahko do 100% vrednosti nakupa;
 • predmet nakupa se kreditira samo v količnah, ki so normalne za eno gospodinjstvo (do dva tv aparata, dva račnalnika, en šedilnik, eno peč...)!
 • odplačlna doba je 3 do 36mesecev;
 • maksimalna višna anuitete je lahko 20,00% od zneska zadnjega mesečega priliva iz naslova plač/pokojnine na osebni račn;
 • ostali krediti ne zmanjšjejo kreditne sposobnosti;
 • minimalno nakazilo na račn v zadnjem mesecu v višni najmanj 605 EUR ;
 • najniži meseči obrok ne sme biti manjš od 20,00 EUR;
 • obrestna mera je fiksna;
 • zavarovanje kredita: plačlo zavarovalne premije pri zavarovalnici;
 • brez potrjevanja kreditnih pol pri delodajalcu ali banki (zadnji izpisek iz banke za pretekli mesec + zadnja plačlna lista, ki velja za to nakazilo);
 • ob odobritvi kreditojemalec preko POS terminala plač le strošk odobritve in zavarovanja kredita;
 • za nakup po enem račnu/predračnu/ponudbi/pogodbi je lahko odobren samo en SKB kredit na prodajnem mestu;
 • kredit se odplačje z direktno bremenitvijo račna kreditojemalca.
2. Kdo lahko najame SKB kredit na prodajnem mestu?
 • SKB kredit na prodajnem mestu lahko pridobi oseba, ki: je držvljan Republike Slovenije s stalnim bivališčm v Republiki Sloveniji, ni mlajš od 18 let, je v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežm v Sloveniji ali je upokojena, ima odprt osebni račn v kateri koli banki ali hranilnici v Sloveniji.
3. Dokumentacija potrebna za odobritev SKB kredita na prodajnem mestu
Osnovni dokumenti:
 • osebna izkaznica ali potni list;
 • davča ševilka (potrdilo);
 • je stranka katere koli banke ali hranilnice v Sloveniji (imetnik osebnega račna) in ima debet kartico osebnega račna;
 • debet kartica osebnega račna;
E-Mail: info@dinokomp.si
Tel.: +386 (0) 51 630 333